תוכנית יחדיו

יחדיו – המרכז החינוכי לעמיות יהודית

יחדיו, המרכז החינוכי לעמיות יהודית מאמין בחשיבותה של סולידריות יהודית בעת החדשה ומעמיד בראש סדר העדיפות את הערך של 'כלל ישראל', תוך פיתוח קשרים חינוכיים וחברתיים בין "קבוצות לומדות" של יהודים בישראל ובתפוצות. הקשרים החינוכיים מתבססים על חווית לימוד משותפת ובירור מרכיבי הזהות היהודית במעגל החיים ומעגל השנה מתוך מטרה להעמיק את רגש ה'עמיות היהודית' וליצור זיקה ושייכות בין הלומדים והלומדות בישראל ובתפוצות.

התכניות השונות שמרכז יחדיו מציע נועדו להקנות למשתתפים ולמשתתפות את הערך היהודי "כלל ישראל" אשר יביא לידי ביטוי את המשותף לתלמידים בארץ ובתפוצות כשייכים לעם אחד – העם היהודי, ואת ההבדלים ביניהם כאזרחי המדינות השונות. מרכז יחדיו פונה לקהלי יעד מגוונים: תלמידים בבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים, בני נוער במסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות, צוותי חינוך עמיתים, פדרציות, שותפויות וקהילות. המרכז נמצא במטה התנועה ליהדות מתקדמת בירושלים ופועל בבתי ספר ממלכתיים בישראל ובבתי ספר וקהילות בתפוצות.

מטרות המרכז

  1. הטמעה של הערך "כלל ישראל" באמצעות תכניות חינוכיות העוסקות" בעמיות יהודית" וחיזוק קשרי אחריות הדדית הבאים לידי ביטוי בעשייה ותיקון עולם תחת הכותרת 'כל ישראל ערבים זה לזה'.
  2. חשיפה ליהדות התפוצות על זרמיה וגווניה השונים. 
  3. קשרים מתמשכים, המבוססים על לימוד וחוויה יהודית משותפת.
  4. העשרה והעמקה של ידע בתרבות היהודית וערכיה. 
  5. התנסות פעילה בחוויות מפגש וירטואלי או מפגש פנים מול פנים כחלק מחינוך ל'עמיות יהודית'.
  6. חיזוק הזיקה לארץ ישראל ולמדינת ישראל.
דילוג לתוכן