מזוודת הזיכרון

פעילות לתלמידי ותלמידות יסודי וחטיבת הביניים עבור יום הזיכרון לשואה ולגבורה

מזוודת הזיכרון

התוכנית מוכרת בגפ"ן, 31096 – פעילות לכיתות ד'-ו' וחטיבת הביניים (ז'-ט'): מזוודת הזיכרון

התוצאות האומללות והנוראיות של מלחמת העולם השנייה מלוות אותנו גם היום, עשורים לאחר שהסתיימה, בזכות הציווי המהדהד "לזכור ולא לשכוח".

תוכנית זו עוסקת בזיכרונות. באמצעות זיכרונותיהם של אלו שהיו ילדים ובני נוער בתקופת השואה, נפתח בפני התלמידים פתח שדרכו יוכלו ללמוד על החיים שלפני המלחמה, על השינוי שהמלחמה הביאה עמה, על תקופת המלחמה ועל ימי השיקום לאחריה. במרכז הפעילות עומדים חפצים של ילדים ששרדו את השואה ועדויות של ניצולים, ובעזרת נקודת המבט שלהם נתבונן יחד בדרך שבה התעצב גורלו של העם היהודי. הזיכרונות אינם רק כלי ללמידה, אלא הם עצמם התכלית; באמצעותם אנו יכולים להנחיל ערכים. כשם שזיכרון יציאת מצרים והעברתו מדור לדור מסייעים להנחיל את ערך החירות, כך זיכרון השואה והעברתו לתלמידים מסייעים לנו בהנחלת ערכים הומניסטיים ובהם הרעיון של "חביב האדם שנברא בצלם" (אבות ג, יד).

כתלמידים וכמחנכים יהודים אשר חיים בארץ ובעולם אנחנו מהווים חוליה בשרשרת מסירת הזיכרונות, ובאמצעות למידה משותפת נוכל להעמיק את הבנתנו.

תוכנית זו עוסקת בחייהם של בני נוער בתקופת השואה ובמזוודת הזיכרון שהם העבירו לנו, מזוודה המכילה חפצים, ערכים ואירועים ממעגל החיים היהודי. ההיכרות עם העדויות האלה תסייע לתלמידים להבין את תרבות המסירה היהודית ולבחון באיזה אופן הם בוחרים להמשיך ולקיים אותה.

דילוג לתוכן