סדנת רב תרבותיות - דוד וגוליית

פעילות זו הינה חלק מסדרת לימודי תרבות עברית שמתקיימת בביה"ס אחת לשבוע לאורך כל שנה"ל

דילוג לתוכן