תפילת 'שחרית' ליסודי

מפגש כיתתי/שכבתי/בית ספרי - שמטרתו תפילה משותפת

דילוג לתוכן