"משה קיבל תורה מסיני – ומסרה..." – בין מתן תורה אז – ועד חיינו היום - ד'-ו'

בנושא המסורת נבחן את המתח המפרה, שבין מסורת – וחידוש

דילוג לתוכן