כנגד ארבעה בנים דיברה תורה - ד'-ו'

נתייחס לבנים/בנות כמייצגי ארבע כנפות של העם היהודי

דילוג לתוכן