"על מה ולמה ליל הסדר": הצעה למערך פעילות כפול - לגיל הרך

נציע לפצל מערך זה, ולקיימו כשתי פעילויות נפרדות

דילוג לתוכן