'בפנים, בחוץ ובאמצע: בין הנס הפרטי שלי, לפרסום הנס המשותף שלנו' - ד'-ו'

נבקש לאפשר לתלמידנו ותלמידותנו להתעמק במושג הנס, בסיפור חג החנוכה ובכלל

דילוג לתוכן