"דע מאין באת ולאן אתה הולך": שורשים וכנפיים - בני ובנות מצווה

נבקש לעמוד על משמעותו הרחבה של רעיון המורשת המשפחתית, הבין דורית, בסיפורו של העם היהודי בכלל, ובחיינו בפרט

דילוג לתוכן