בין 'ראה וקדש' ל- 'ראה וחדש' – מסורת וחידוש כמכונני זהות ותרבות - בני ובנות מצווה

נבקש להמשיך את העיסוק בנושא המסורת, ואולם הפעם נתמקד ונבחן, את המתח המפרה, שבין מסורת – וחידוש

דילוג לתוכן