'לדרוש משמעות' – היכרות עם מושגי המדרש והדרשה - בני ובנות מצווה

נצא לדרך הדרשנות, ונבקש תחילה, להתוודע אל עולם המדרש

דילוג לתוכן