מקושי להתחלה חדשה - א'-ג'

ננסה להשתמש בסיפור יציאת מצריים ככלי המסייע בהתמודדות עם קשיים

דילוג לתוכן